Vox cantabilis slaví 10 let!

11.10.2007 00:00

Právě před deseti lety, v říjnu 1997, byl založen jirkovský komorní smíšený sbor Vox cantabilis. Přestože deset let z pohledu historie neznamená nic a ani v lidském životě to není mnoho, pro sbor už je to docela slušná řádka let. Mnohé sbory samozřejmě mají historii mnohem delší, těžko v nich ovšem zpívají zakládající členové. Po jednom desetiletí ovšem ve sboru můžete mít zakládajících členů většinu, navíc existuje velká šance, že si vzhledem k věku ještě něco pamatují.

Co vše se tedy za tu dobu událo? Co vše sbor zvládl a co se mu povedlo? Základní ideou, která sbor provází již od založení, bylo vytvořit kvalitní komorní soubor zaměřující se především na "starou muziku", hlavně hudbu období renesance. Tento cíl byl beze zbytku splněn, i když samozřejmě v repertoáru nejsou jen skladby renesanční, ale i z období pozdějších, a to včetně děl současných autorů, písní lidových i spirituálů. Druhou ambicí bylo zúčastňovat se sborových soutěží a porovnávat svůj výkon s ostatními. Proto sbor pravidelně vyjíždí na soutěžní klání, a to jak v Česku, tak do zahraničí. Soutěže samozřejmě nejsou jen místem pro konfrontaci, ale i místem setkávání se s jinými sbory, lidmi a skladbami. Z hodnocení porot je pak možné zjistit oblasti, ve kterých se možné se zlepšovat.

Především díky přísnému a pečlivému nácviku umělecké vedoucí Sylvie Palkoskové se úspěchy dostavily. Z domácích mezi ty nejvýznamnější patří absolutní vítězství na III. ročníku mezinárodního festivalu pěveckých sborů "Jaro se otvírá" v Plzni a získání ceny Zdeňka Lukáše v květnu 1998, tedy pouze několik měsíců po vzniku sboru. Dále zlaté pásmo na 9. ročníku Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby P. Ebena v Praze a cena za interpretaci hudby XX. století v listopadu 1999. V následujících letech se sbor opakovaně účastnil mezinárodního festivalu pěveckých sborů Iuventus mundi cantat v Olomouci, odkud si odvezl celkem 5 zlatých a 4 stříbrné medaile. Ze zahraničních úspěchů lze zmínit velmi cenné stříbrné medaile v kategorii chrámové hudby z I. sborové olympiády v Linci v roce 2000 a z III. sborové olympiády v Brémách 2004 v kategoriích duchovní hudby a komorních sborů, vítězství v 1. ročníku mezinárodního festivalu města Neapole “Voci nel sole“ v roce 2002 a zisk stříbrné medaile na mezinárodním festivalu „In ... Canto sul Garda“ v roce 2003 v Itálii. Mezi zatím poslední zahraniční úspěchy lze zařadit vítězství přivezené z 1. ročníku mezinárodní soutěže Musica Sacra v Bratislavě v kategorii vokálních ansámblů v roce 2006 a první místo v kategorii komorních sborů a cenu diváků z 6. ročníku mezinárodní soutěže na anglickém ostrově Jersey konaném taktéž v roce 2006.

Kromě soutěží sbor samozřejmě vystupuje při různých příležitostech v regionu – ať už to jsou vernisáže výstav nebo různá sborová setkání. Každý rok také pořádá jarní, podzimní či vánoční koncerty. Další příležitostí, kde můžete sbor vidět, jsou i jiná představení v blízkém i vzdálenějším okolí. Jejich plný výčet lze najít v kronice.

Všechny výše zmíněné aktivity by nebyly možné bez podpory a trpělivosti rodinných příslušníků členů sboru, ale také bez pravidelných sponzorů, kterým tímto všichni členové sboru děkují. Poděkování za podporu patří také ředitelce Základní umělecké školy v Jirkově, paní Mileně Sailerové, a v neposlední řadě umělecké vedoucí MUDr. Sylvii Palkoskové, bez níž by sbor nebyl tím, čím je.

Zpět